Jigsaw-Life cycles จิ๊กซอร์ต่อภาพวิทย์วงจรชิวิต-ของเล่นพัฒนาสมอง

GX098-93107

New

จิ๊กซอร์ต่อภาพวิทย์วงจรชิวิต(Life cycles) เป็นเกมส์ต่อภาพที่เสริมสร้างจินตนาการและการค้นพบของธรรมชาติที่เป็นไปตามวงจรชิวิต ให้น้องๆหนูๆฝึกสังเกตุอย่างชาญฉลาด และสามารถลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังได้อย่างมีระบบและมีตรรกะทุถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งฝึกเรื่องการแยกความแตกต่างด้วยภาพจากการมองเห็น ** กล่อง ประกอบไปด้วย 6 ชุดภาพ แต่ละชุดภาพ(เรื่องราว)ประกอบด้วยจิ๊กซอร์ 4 ชิ้น

More details

4 Items

558 ฿

-10%

620 ฿

By buying this product you can collect up to 55 loyalty points. Your cart will total 55 points that can be converted into a voucher of 14 ฿.


More info

วิธีการเล่น เลือกมา1 ชุดภาพ เล่าเรื่องและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับน้องๆ ถึงความหมายการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิต ต่อมาต่อภาพตามลำดับก่อนหลังให้น้องๆพร้อมทบทวนสั้นๆ จากนั้นให้คุณหนูๆลองประกอบชุดภาพนั้นวางตามลำดับก่อนหลังของวงจรชีวิตพร้อมอธิบาย

Summary

  • Product Name:Jigsaw-Life cycles จิ๊กซอร์ต่อภาพวิทย์วงจรชิวิต-ของเล่นพัฒนาสมอง
  • Product Reference: GX098-93107
  • Price: 558 ฿
  • Product Width: 0.00 cm
  • Product Height: 0.00 cm
  • Product Depth: 0.00 cm
  • Product Weight: 870.00 g
  • Description: จิ๊กซอร์ต่อภาพวิทย์วงจรชิวิต(Life cycles) เป็นเกมส์ต่อภาพที่เสริมสร้างจินตนาการและการค้นพบของธรรมชาติที่เป็นไปตามวงจรชิวิต ให้น้องๆหนูๆฝึกสังเกตุอย่างชาญฉลาด และสามารถลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังได้อย่างมีระบบและมีตรรกะทุถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งฝึกเรื่องการแยกความแตกต่างด้วยภาพจากการมองเห็น ** กล่อง ประกอบไปด้วย 6 ชุดภาพ แต่ละชุดภาพ(เรื่องราว)ประกอบด้วยจิ๊กซอร์ 4 ชิ้น
Path: > Jigsaw-Life cycles จิ๊กซอร์ต่อภาพวิทย์วงจรชิวิต-ของเล่นพัฒนาสมอง

Customers who bought this product also bought:

Related Products