Tube-Connection-ต่อท่อ-ของเล่น-ตัวต่อตามจินตนาการ

BR980-9908

ใหม่

ต่อท่อ ตามจินตนาการกับของเล่นกับ ตัวต่อทรงท่อ จุดเด่นคือมีข้อต่อต่อในการเชื่อมต่อที่หลากหลาย หลากมุม หลายทาง สามารถประยุกต์เป็นรถ เป็นตัวโครงถังรถในการประดิษฐ์ของเล่น หรือสิ่งต่างๆ ช่วยให้เด็กใช้จินตนาการมากขึ้นในการต่อ และสร้างสรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 รายการ

รีบหน่อย : สินค้าชิ้นนี้ใกล้จะหมด !

200 ฿

เพิ่มไปยัง Wishlist ของฉัน

โดยการซื้อสินค้านี้คุณสามารถเก็บได้ถึง 20 คะแนนสะสม. รถเข็นของคุณจะรวม 20 จุด ที่สามารถแปลงเป็นบัตรกำนัลของ 5 ฿.


รายละเอียดเพิ่มเติม

ทางทีมงานยังเคยมีความคิดจะใช้ตัวนี้ประดิษฐ์ เป็นตัวฐานเลื่อนกล้องไปแนวข้างครับ(การแพนกล้อง) ซึ่งมันน่าจะทำได้ไม่ยากเลยล่ะ.. ขึ้นอยู่กับจินตนาการ และความสนใจในแต่ละคนจริงๆ (แม้จะเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม)

Summary

  • Product Name:Tube-Connection-ต่อท่อ-ของเล่น-ตัวต่อตามจินตนาการ
  • Product Reference: BR980-9908
  • Price: 200 ฿
  • Product Width: 0.00 cm
  • Product Height: 0.00 cm
  • Product Depth: 0.00 cm
  • Product Weight: 510.00 g
  • Description: ต่อท่อ ตามจินตนาการกับของเล่นกับ ตัวต่อทรงท่อ จุดเด่นคือมีข้อต่อต่อในการเชื่อมต่อที่หลากหลาย หลากมุม หลายทาง สามารถประยุกต์เป็นรถ เป็นตัวโครงถังรถในการประดิษฐ์ของเล่น หรือสิ่งต่างๆ ช่วยให้เด็กใช้จินตนาการมากขึ้นในการต่อ และสร้างสรรค์
Path: > Tube-Connection-ต่อท่อ-ของเล่น-ตัวต่อตามจินตนาการ

ลูกค้าที่ซื้อของเล่นนี้ได้ซื้อ :

สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกัน