มาประเมินกันครับ อย่ากลัวที่จะทำนะ.. เพราะการได้รู้ก่อน ย่อมทำให้คุณได้เห็นก่อนว่า มีอะไรที่เป็นไปได้บ้าง การฝึก EQ ไม่ใช่เรื่องยากครับ แค่ฝึกที่จะเรียนรู้มัน เหมือนการเล่นกีฬา
มาประเมินกันครับ อย่ากลัวที่จะทำนะ.. เพราะการได้รู้ก่อน ย่อมทำให้คุณได้เห็นก่อนว่า มีอะไรที่เป็นไปได้บ้าง การฝึก EQ ไม่ใช่เรื่องยากครับ แค่ฝึกที่จะเรียนรู้มัน เหมือนการเล่นกีฬา
E.Q. หรือความฉลาดทางอารมณ์ คือความสามารถทางอารมณ์ที่ช่วยให้คนๆหนึ่งสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ความฉลาด มาดูรายละเอียดของมันกัน
E.Q. หรือความฉลาดทางอารมณ์ คือความสามารถทางอารมณ์ที่ช่วยให้คนๆหนึ่งสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ความฉลาด มาดูรายละเอียดของมันกัน