อัลไซเมอร์อันตรายที่ป้องกันได้

อัลไซเมอร์อันตรายที่แก้ได้ด้วยการออกกำลังกาย และลับสมองเป็นประจำ
อาการของผู้เป็นโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ ความบกพร่องทางความจำ ความคิดและการใช้เหตุผล เช่น หลงลืมสิ่งของทั้งๆที่ใช้เป็นประจำ นึกประโยคไม่ออกว่าจะพูดอย่างไร สับสนเรื่องเวลาและสถานที่ อาจจำไม่ได้แม้แต่คนรู้จักคุ้นเคย อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว และสุดท้ายมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น หลงทาง หาทางกลับบ้านไม่ได้ หรือไม่สามารถใช้ของใช้ประจำวันในบ้านได้
ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่แน่ชัด มีเพียงปัจจัยที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งนอกจากขึ้นอยู่กับอายุ ก็ยังมีประเด็นของพันธุกรรม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเช่นอาหารการกิน
อย่างไรก็ตามแม้จะรักษาขาดไม่ได้ แต่ในต่างประเทศพบว่าการออกกำลังกายเป็นประจำเป็นการป้องกันที่ทำให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ลดลง ซึ่งการลับสมอง หรือการออกกำลังกายสมองก็เป็นวิธีนึงที่ช่วยได้เช่นกัน

 

อาการของผู้เป็นโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ ความบกพร่องทางความจำ ความคิดและการใช้เหตุผล เช่น หลงลืมสิ่งของทั้งๆที่ใช้เป็นประจำ นึกประโยคไม่ออกว่าจะพูดอย่างไร สับสนเรื่องเวลาและสถานที่ อาจจำไม่ได้แม้แต่คนรู้จักคุ้นเคย อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว และสุดท้ายมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น หลงทาง หาทางกลับบ้านไม่ได้ หรือไม่สามารถใช้ของใช้ประจำวันในบ้านได้

 

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่แน่ชัด มีเพียงปัจจัยที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งนอกจากขึ้นอยู่กับอายุ ก็ยังมีประเด็นของพันธุกรรม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารการกิน

 

อย่างไรก็ตามแม้จะรักษาขาดไม่ได้ แต่ในต่างประเทศพบว่าการออกกำลังกายเป็นประจำเป็นการป้องกันที่ทำให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ลดลง ซึ่งการลับสมองกับของเล่นฝึกสมอง หรือการออกกำลังกายสมองก็เป็นวิธีนึงที่ช่วยได้เช่นกัน