วิธีรักษาคุณภาพสมองเพื่อไม่ให้สมองเสื่อม

การฝึกสมองทดลองปัญญาเป็นประจำหรือการได้ลับสมองจากของเล่นที่ให้ได้ฝึกคิดสามารถช่วยรักษาคุณภาพของสมองเอาไว้ได้ดี เช่น การเรียนภาษาใหม่ๆ ฝึกทดสอบความจำ การเล่นเกม ทำข้อสอบไอคิว ฯลฯ จากการศึกษาหลายชิ้นพบว่าการได้ใช้สมองเพื่ออ่านหนังสือ แก้ปริศนาอักษรไขว้ เล่นหมากรุก หรือแม้แต่การเล่นดนตรี ก็สามารถลดการเกิดสมองเสื่อมได้ดีกว่าการอยู่เฉยๆ และพบว่ายิ่งทำมากยิ่งมีผลดีมาก เช่น คนแก้ปริศนาอักษรไขว้อาทิตย์ละ 4 ครั้ง สมองเสื่อมน้อยกว่าคนแก้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ถึง 47%

 

             การฝึกสมองทดลองปัญญาเป็นประจำหรือการได้ลับสมองเพื่อให้ได้ฝึกคิดสามารถช่วยรักษาคุณภาพของสมองเอาไว้ได้ดี เช่น การเรียนภาษาใหม่ๆ ฝึกทดสอบความจำ การเล่นเกม เล่นของเล่นเพื่อให้ได้คิด การทำข้อสอบไอคิว ฯลฯ จากการศึกษาหลายชิ้นพบว่าการได้ใช้สมองเพื่ออ่านหนังสือ แก้ปริศนาอักษรไขว้ เล่นหมากรุก หมากกระดาน หรือแม้แต่การเล่นดนตรี ก็สามารถลดการเกิดสมองเสื่อมได้ดีกว่าการอยู่เฉยๆ และพบว่ายิ่งทำมากยิ่งมีผลดีมาก เช่น คนแก้ปริศนาอักษรไขว้อาทิตย์ละ 4 ครั้ง สมองเสื่อมน้อยกว่าคนแก้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ถึง 47%

 

อ้างอิงภาพจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Crossword