คนที่สมองเสื่อม จะต้องมีปัญหาเรื่องความจำเสื่อม ร่วมกับความสามารถของสมองส่วนอื่นๆ เสื่อมไปด้วย อาการที่พบในช่วงแรก ได้แก่
 •เล่าเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก และจำไม่ได้ว่าเคยเล่าให้คนนั้นฟังแล้ว
 
•หาของใช้ในบ้านไม่พบทั้งที่มีที่เก็บประจำ
 
•ลืมสิ่งที่เคยเรียนรู้ ความสามารถที่ทำได้ในช่วงหลังๆ และปฏิเสธว่าไม่เคยทำ ไม่รู้เรื่อง
 
•ขาดไหวพริบ แก้ปัญหาไม่ได้ทั้งที่เป็นเรื่องไม่ยากนัก หรือเลือกใช้วิธีที่ไม่ดีนักในการแก้ปัญหา
 
•ไม่รู้วิธีการทำงานที่เคยทำเดิมๆ เช่น ซักผ้าโดยไม่ใส่ผงซักฟอก
 
•หมดความคิดริเริ่ม ไม่ทำอะไรทั้งนั้น นั่งเฉยๆ แยกตัวจากสังคม และครอบครัว
 
•เรียกของกินของใช้ไม่ถูก ลูกหลานจะรู้สึกว่า เขาพูดแปลกๆ 
 
•อารมณ์แปรปรวนโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน โกรธกราดเกรี้ยวรุนแรงในเรื่องเล็กน้อย หรือเฉยเมยไม่สนใจสิ่งแวดล้อม
 
•ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น หรือสถานการณ์ ยึดอารมณ์ตัวเองเป็นหลัก อยากทำก็ทำโดยไม่สนใจใคร
 
•เสียความจำในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นาน ทั้งที่เหตุการณ์นั้นใช้เวลานานและไม่น่าลืมได้
การออกกำลังกายและลับสมอง จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมนี้

 

อาการที่บอกว่าคุณมีอาการสมองเสื่อม

คนที่สมองเสื่อม จะต้องมีปัญหาเรื่องความจำเสื่อม ร่วมกับความสามารถของสมองส่วนอื่นๆ เสื่อมไปด้วย อาการที่พบในช่วงแรก ได้แก่

 

 

•เล่าเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก และจำไม่ได้ว่าเคยเล่าให้คนนั้นฟังแล้ว

 

•หาของใช้ในบ้านไม่พบทั้งที่มีที่เก็บประจำ

 

•ลืมสิ่งที่เคยเรียนรู้ ความสามารถที่ทำได้ในช่วงหลังๆ และปฏิเสธว่าไม่เคยทำ ไม่รู้เรื่อง

 

•ขาดไหวพริบ แก้ปัญหาไม่ได้ทั้งที่เป็นเรื่องไม่ยากนัก หรือเลือกใช้วิธีที่ไม่ดีนักในการแก้ปัญหา

 

•ไม่รู้วิธีการทำงานที่เคยทำเดิมๆ เช่น ซักผ้าโดยไม่ใส่ผงซักฟอก

 

•หมดความคิดริเริ่ม ไม่ทำอะไรทั้งนั้น นั่งเฉยๆ แยกตัวจากสังคม และครอบครัว

 

•เรียกของกินของใช้ไม่ถูก ลูกหลานจะรู้สึกว่า เขาพูดแปลกๆ 

 

•อารมณ์แปรปรวนโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน โกรธกราดเกรี้ยวรุนแรงในเรื่องเล็กน้อย หรือเฉยเมยไม่สนใจสิ่งแวดล้อม

 

•ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น หรือสถานการณ์ ยึดอารมณ์ตัวเองเป็นหลัก อยากทำก็ทำโดยไม่สนใจใคร

 

•เสียความจำในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นาน ทั้งที่เหตุการณ์นั้นใช้เวลานานและไม่น่าลืมได้

 

การออกกำลังกาย การลับสมอง การเล่นของเล่นฝึกสมอง การเล่นหมากรุก หรือเกมทดสอบความจำ ทดสอบไอคิว จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมนี้ได้

 

อ้างอิงภาพโดย http://th.wikipedia.org/wiki/สมอง