การดูทีวีกับความก้าวร้าว และภาวะของอีคิว (EQ)

 

มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวกับ" สถิติการดูทีวีที่สอดคล้องกับความก้าวร้าวของเด็ก" พบว่า

 

"เด็กที่ดูทีวีวันละ 1 ชั่วโมง จะมีผลต่อการแสดงออกถึงความก้าวร้าวเมื่อโตขึ้นได้ร้อยละ 6 หากดูวันละ 2 ชั่วโมง จะมีความก้าวร้าวเพิ่มร้อยละ 11 หากดูวันละ 3 ชั่วโมงจะเพิ่มเป็นร้อยละ 21 "

 

ซึ่งความก้าวร้าวที่ติดอยู่ในใจ และแสดงออกมาภายหลัง คือ ภาวะของอีคิวที่ไม่ดีของเด็ก