เตรียมสมองของลูกให้พร้อมต่อการเรียนรู้

สมองถ้าไม่พร้อมแล้ว ก็คงไม่สามารถรับการเรียนรู้ได้เต็มที่ การเตรียมสมองนั้นควรเริ่มตั้งแต่ลักษณะการใช้ชีวิตของคุณที่ส่งต่อไปถึงลูก เนื่องจากคุณคงไม่ปฎิเสธว่าส่วนใหญ่อาหารที่คุณทานนั้น ลูกของคุณก็จะร่วมรับประทานด้วยอยู่เสมอ การจัดอาหารประจำวันของบ้านเพื่อให้ลูกได้รับแต่อาหารที่เป็นประโยชน์ การทาน อาหารที่เป็นธรรมชาติ เช่นข้าวที่ไม่ขัดสี กินผักผลไม้ ไม่กินอาหารขยะ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม รสหวาน เริ่มต้นด้วยการกินอาหารเช้าให้มากและลดปริมาณลงในมื้อต่อๆมา ดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อยวันละ 1-2 ลิตร เพราะน้ำจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของสมอง และที่สำคัญหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอิน

ซึ่งหากทำได้ดังนี้แล้ว นอกจากลูกของคุณจะมีสมองที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้แล้ว ก็ได้รับประโยชน์ในการรักษาสุขภาพไปด้วยเช่นกัน