ดนตรีที่จากการวิจัยพบว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เป็นประโยชน์ต่อสมองในลักษณะต่างๆ

          ท่วงทำนอง largo และ adagio ของดนตรีสมัย  Baroque มีจังหวะที่ใกล้เคียงกับการเต้นของหัวใจหรือประมาณ 60 ครั้งต่อ 1 นาที ทำให้เกิดความรู้สึกสงบ ผ่อนคลายของร่างกายแต่กระตุ้นการทำงานของสมองและช่วยในด้านของความทรงจำ

 

ดนตรีของ Vivaldi ที่ช่วยให้เกิดแนวคิด ช่วยกระตุ้นความคิด ได้แก่

 • The Four Seasons (slow movements)
 • Violin Sonata in G (second movement)
 • Flute Concerti
 • Conserti Grossi Opus 4

 

ดนตรีของ Handel ที่ช่วยในการคิดเชิงบวก ช่วยในการทำงานเป็นทีม ความคิดเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ได้แก่

 • Violin Sonatas (slow movements)
 • Water Music, Fireworks Music
 • Harp and Organ Concertos
 • Concerti Grossi

 

 

ดนตรีของ J. S Bach ช่วยให้สามารถเข้าใจในสิ่งที่ซับซ้อนได้ง่าย ทำให้คิดได้อย่างชัดเจน ได้แก่

 • Brandenburg Concertos
 •  Cello Suites (slow movements)
 •  Flute Sonatas (slow movements)
 •  Sinfonia in D major
 •  Orchestral Suites
 •  Harpsichord Concertos

 

ดนตรีของนักประพันธ์ในยุค Baroque อื่นๆ ช่วยลดความเครียด ช่วยในการกำหนดจุดมุ่งหมาย ช่วยให้ความคิดชัดเจน ได้แก่

 • Telemann Concertos
 • Scarlatti Harpsichord Concertos
 • Albinoni Violin Concerto
 • Corelli Concerti Grossi Opus 6
 • Pachelbel Canon in D

 

          ดนตรียุคคลาสสิกและยุคโรแมนติกสามารถกระตุ้นสภาวะของร่างกายและสมองในการทำงานและการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย จากกผลการวิจัยพบว่าท่วงทำนองที่สลับซับซ้อนในดนตรีของ Mozart ส่งผลกระทบอย่างวิเศษต่อสภาวะทางสมองและร่างกายของผู้ฟัง ดนตรีของท่านช่วยในการเก็บรวบรวมและจัดหมวดหมู่สาระข้อมูล ช่วยในการคิดเชิงตรรกะ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในเชิงคณิตศาสตร์ การเขียน การคำนวณและการออกแบบ

 

ดนตรีของ Mozart ที่ช่วยในการจัดเก็บและจัดหมวดหมู่ข้อมูล ช่วยในการทำงานอย่างเป็นระบบและช่วยในการสร้างความเชื่อมั่น ได้แก่

 • Symphonies No.35 และ No.38
 • Piano Concertos
 • Violin Concertos
 • Clarinet Concerto
 • Clarinet Quintet

 

 

ดนตรีของ Mozart ที่เป็นที่กล่าวขวัญอย่างยิ่ง ได้แก่ K448 เหมาะที่จะใช้เป็นแบคกราวด์ในการทำงาน

 

ดนตรีของ Beethoven เป็นดนตรีที่ช่วยในการควบคุมตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ให้พลัง ความกล้าหาญ และผลสัมฤทธิ์ ไก้แก่

 • Piano Concertos No.2 and No.5
 •  Pastoral Symphony
 •  Moonlight Sonata

 

ดนตรีของ Brahms ช่วยในการนิยาม และมุ่งเน้นในเรื่องที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่

 • Double Concerto for Violin and Cello
 • Violin Concerto in D
 • Hungarian Dances

 

ดนตรีของ Haydn สร้างความกระหายใคร่รู้ในการค้นคว้าสำรวจ ช่วยในเรื่องของการวางแผนในทางบวก ได้แก่

 • Violin Concertos in C, G and A Major
 • Symphonies 66 and 67
 • Trumpet Concerto
 • Organ Concerto

 

ดนตรีของ Mendelssohn ช่วยในเรื่องของความกล้าหาญ ความคิดก้าวหน้า ช่วยในเรื่องของจินตภาพและความทรงจำ ได้แก่

 • Piano Trios (slow movements)
 • Octet for 8 String Instruments
 • Symphonies No.3 and 4
 • Violin Concertos

 

 

ดนตรีของ Tchaikovsky เพื่อการเพิ่มพูนจินตนาการ เพื่อความรักในการเรียนรู้และการสื่อสาร ได้แก่

 • Romeo and Juliet, 1812 Overture
 • Piano Concerto No.1
 • Violin Concerto in D
 • Ballet Music

 

  ดนตรีดังกล่าวข้างต้นเป็นดนตรีตะวันตกทั้งสิ้นเพราะการวิจัยกระทำขึ้นในประเทศตะวันตก แต่เมื่อได้รู้แบบนี้แล้ว คงอยากหามาฟังโดยให้ตรงกับกิจวัตรของเราแล้วล่ะสิ

 

อ้างอิงบทความ

อาจารย์ศิริพงษ์ ทิณรัตน์

(โรงเรียนอนุบาลมณียา)