running

การออกกำลังกายทำให้ฉลาดขึ้น ??

ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วที่พบว่าการออกกำลังแบบแอโรบิคทำให้หัวใจฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น ทำให้สมองได้รับออกซิเจนมากขึ้น จึงทำงานได้ดีขึ้น เช่น เล่นกีฬาได้เก่งขึ้น ผลการวิจัยอย่างนี้เป็นหลักยืนพื้นมานาน แต่ก็ยังหนักไปทางความสามารถของสมองที่ควบคุมกล้ามเนื้อ ยังไม่มีใครสามารถแสดงให้เห็นว่าการทำงานของสมองในแง่ความคิด ความจำ การเรียนดีขึ้นจากความฟิตของร่างกาย 
แต่ปัจจุบันนี้มีการค้นพบว่าทุกครั้งที่กล้ามเนื้อเกร็งตัวทำงานจะมีการปล่อยสารกระตุ้นสมอง เช่น IGF-1 ในกระแสเลือดเข้าสู่สมองไปกระตุ้นให้สร้างสารส่งผ่านกระแสไฟฟ้าในระบบประสาทเพิ่มขึ้น และเพิ่มการสร้างสารกระตุ้นสมองที่เรียกว่า BDNF (brain-derived neurotrophic factor) ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นให้เซลล์ประสาทแตกกิ่งก้านสาขาเสริมสร้างเครือข่ายมากขึ้น เมื่อเราออกกำลังกายสม่ำเสมอจะทำให้สาร BDNF มีมากขึ้น ทำให้สมองทำงานดีขึ้น การเรียนดีขึ้น ในทางตรงข้ามสมองที่ขาดสาร BDNF จะเฉื่อยชาต่อการรับข้อมูลใหม่
นอกจานั้นจากอีกการศึกษาหนึ่งทดลองในคนอายุ 60-70 ปีโดยการสแกนสมองพบว่าการออกกำลังกายสามารถเสริมสร้างสมองส่วนหน้า (frontal lobe) ด้วย ทำให้ทำหน้าที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจบริหารจัดการ การวางแผน การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน จากการสแกนสมองพบว่าการออกกำลังกายแบบเดินเร็วหรือแอโรบิคทำให้สมองส่วนหน้ามีปริมาตรมากขึ้น การทำงานของสมองดีขึ้น เช่น การทำบททดสอบทางจิตวิทยา การตอบคำถามถูกต้องดีขึ้นเร็วขึ้น
เมื่อเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายที่นอกจากทำให้เราสุขภาพดีและฉลาดแล้ว เราก็ไม่ควรนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมครับ มาออกกำลังกายกันดีกว่า :)

 

ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วที่พบความรู้หลักพื้นฐานว่าการออกกำลังแบบแอโรบิคทำให้หัวใจฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น ทำให้สมองได้รับออกซิเจนมากขึ้น จึงทำงานได้ดีขึ้น เช่น เล่นกีฬาได้เก่งขึ้น ผลการวิจัยอย่างนี้เป็นหลักยืนพื้นมานาน แต่ก็ยังหนักไปทางความสามารถของสมองที่ควบคุมกล้ามเนื้อ ในสมัยนั้นยังไม่มีใครสามารถแสดงให้เห็นว่าการทำงานของสมองในแง่ความคิด ความจำ การเรียนดีขึ้นจากความฟิตของร่างกาย 

 

แต่ปัจจุบันนี้มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นและค้นพบว่าทุกครั้งที่กล้ามเนื้อเกร็งตัวทำงานจะมีการปล่อยสารกระตุ้นสมอง เช่น IGF-1 ในกระแสเลือดเข้าสู่สมองไปกระตุ้นให้สร้างสารส่งผ่านกระแสไฟฟ้าในระบบประสาทเพิ่มขึ้น และเพิ่มการสร้างสารกระตุ้นสมองที่เรียกว่า BDNF (brain-derived neurotrophic factor) ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นให้เซลล์ประสาทแตกกิ่งก้านสาขาเสริมสร้างเครือข่ายมากขึ้น เมื่อเราออกกำลังกายสม่ำเสมอจะทำให้สาร BDNF มีมากขึ้น ทำให้สมองทำงานดีขึ้น การเรียนดีขึ้น ในทางตรงข้ามสมองที่ขาดสาร BDNF จะเฉื่อยชาต่อการรับข้อมูลใหม่

 

นอกจากนั้นจากอีกการศึกษาหนึ่งทดลองในคนอายุ 60-70 ปีโดยการสแกนสมองพบว่การออกกำลังกายสามารถเสริมสร้างสมองส่วนหน้า (frontal lobe) ด้วย ทำให้ทำหน้าที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจบริหารจัดการ การวางแผน การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน จากการสแกนสมองพบว่าการออกกำลังกายแบบเดินเร็วหรือแอโรบิคทำให้สมองส่วนหน้ามีปริมาตรมากขึ้น การทำงานของสมองดีขึ้น เช่น การทำบททดสอบทางจิตวิทยา การตอบคำถามถูกต้องดีขึ้นเร็วขึ้น

 

เมื่อเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายที่นอกจากทำให้เราสุขภาพดีและฉลาดแล้ว เราก็ไม่ควรนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมครับ มาชวนลูกของคุณ และคนรอบข้างมาออกกำลังกายกันดีกว่า :)

 

 

รูปภาพ (Creative Commons) :  http://www.flickr.com/photos/mikebaird/