ฝึกเด็กให้เป็นเด็กสองภาษา เริ่มตั้งแต่อายุก่อน 1 ปี จริงหรือ?


ผู้ปกครองหลายคนอยากรู้ว่า ควรจะเริ่มสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สองให้เด็กให้เป็น เด็กสองภาษา ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดี บทความนี้มี คำตอบครับ

 

แพทริเซีย คัห์ล ได้กล่าวในงานที่ซีเอเติล เมื่อ ตุลาคม 2010 ที่ผ่านมาว่า ทาง Lab ของเธอได้ทำการสังเกตการ อนุรักษ์ภาษาของชาวอินเดีย ซึ่งใช้ภาษาโคโร่ อันมีคนใช้อยู่เพียง 800 คนทั่วโลก โดยผู้ใช้ภาษานี้ทุกคนนั้น ทราบ ต่อๆกันมาว่าการพูดภาษาดังกล่าวกับเด็กทารกบ่อยๆ เป็นการทำให้เด็กเรียนรู้และสามารถอนุรักษ์ภาษาโคโร่ไว้ได้

 

จากวิถีดังกล่าวกับความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับอัจฉริยะภาพทางภาษาของทารก ที่การเรียนรู้เรื่องภาษาจะมีมากตอนช่วง ตั้งแต่ทารกจนถึง 7 ขวบและค่อยๆลดลงมาเมื่อโตขึ้นนั้น เธอได้ต่อยอดการวิจัยต่อมากับการมองหาการเรียนรู้ของ วัยทารกผ่าน "ระยะพัฒนาการแรกๆของช่วงจุดวิกฤต" ซึ่งคือช่วงประมาณ 8-10 เดือน ซึ่งจากการทดลองพบว่า เด็กในช่วงวัยนี้จะเก็บสถิติรูปแบบการพูดผ่านการฟังมาประมวลผลว่า กลุ่มเสียงที่ต้องการใช้เพื่อการเรียนรู้ภาษาในขั้นต่อไปเมื่อโตขึ้นนั้นมี อะไรบ้าง

 

จากแบบทดสอบ การเรียนรู้เรื่องการออกเสียง L และ R โดยการควบคุมสภาพแวดล้อม โดยเด็กคนหนึ่งถูกเลี้ยงโดยแม่ชาวอเมริกัน และอีกคนหนึ่ง เป็นชาวญี่ปุ่น โดยปกติ R (ใช้มากในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น) และ L กับ R (ซึ่งเป็นการพูดหลักในภาษาอังกฤษ) พบว่าเด็กเริ่มมี คะแนนการเรียนรู้เรื่องเสียงตัว L กับ R (ในรูปแบบอังกฤษ) แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามการเลี้ยงดูโดยแม่แต่ละเชื้อชาติ และภาษา  ดังนั้นในช่วงเดือนที่ 8-10 เราอาจกล่าวเป็นนัยได้ว่าในช่วงเวลานี้นั้นเป็นช่วงที่เด็กเริ่มเก็บสถิติ และข้อมูลของกลุ่มเสียงที่ตัวเองต้องใช้เพื่อเลือก เป็นภาษาแม่ในช่วงเวลาต่อไป

 

แล้วสำหรับเด็กสองภาษาล่ะ อย่างในกรณีที่เราต้องการให้เด็กเรียนรู้เรื่องกลุ่มเสียงภาษาอังกฤษนอกจากภาษาไทยที่ เป็นภาษาแม่ล่ะ เราควรทำอย่างไร?

 

สำหรับคำถามนั้นมีข้อเท็จจริงจากการทดลองว่า ทารกจะเก็บข้อมูลจากคนจริงๆเท่านั้น ไม่รวมเสียงออดิโอ หรือเสียงจากการอัดวีดีโอใดๆทั้งสิ้น เพราะตอนเก็บข้อมูลนั้น เด็กจะใช้สมองส่วนปฎิสัมพันธ์ในการควบคุมการเรียนรู้

 

ดังนั้นตอบของคำถามเรื่องการฝึกเด็กสองภาษานั้นจึงอาจถูกตอบได้จากข้อเท็จจริงข้างต้นว่า หากต้องการให้เด็กเรียนรู้ภาษาใด ก็จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ผ่านผู้เลี้ยงดูเจ้าของภาษาเท่านั้น จึงจะเกิดการเรียนรู้ภาษาในแง่ของ"การออกเสียงภาษานั้นๆ"ได้ดีที่สุด

 

แต่ทั้งนี้ ในความเป็นจริงแล้วเราคงไม่อาจให้ชาวต่างชาติอยู่เลี้ยงได้ตลอด ดังนั้นวิธีที่สมเหตุสมผลคือ การที่เด็กได้มีโอกาสฟังและเรียนรู้เรื่องเสียงจากเจ้าของภาษาบ้างเป็นระยะๆ บ่อยๆ ตั้งแต่เด็ก จึงเป็นการเตรียมพร้อมการเรียนรู้เรื่อง ภาษาที่สองสำหรับเด็กเมื่อโตขึ้นเป็น เด็กสองภาษา ได้ดี และเหมาะสมที่สุด

 

เขียนและเรียบเรียงบทสัมมนาโดย

Brain Toy Shop