Under 3 Years (ของเล่นฝึกสมองที่เหมาะกับอายุน้อยกว่า 3 ขวบ)

 

เด็กอายุนี้เป็นวัยนี้จะเป็นของเล่นฝึกสมอง ที่เน้นเรื่องการใช้กล้ามเนื้อ สายตา การบังคับแขนขา การเดิน และการสื่อสารเบื้องต้น ของเล่นส่วนนี้จึงไม่ซับซ้อนมาก แต่เน้นการใช้ทักษะเบื้องต้นของร่างกาย